sadberkhanimmuzesi.org.tr Sadberk Han?m Müzesi | Vehbi Ko? Vakf?

sadberkhanimmuzesi.org.tr
Title: Sadberk Han?m Müzesi | Vehbi Ko? Vakf?
Keywords:
Description: Sadberk Han?m Müzesi | Vehbi Ko? Vakf? VEHB? KO? VAKFI SADBERK HANIM MüZES? Tarih?e Sadberk Ko? Misyon KOLEKS?YON Arkeolojik Eserler Türk ?slam Eserleri Kütüphane Konservasyon ve Restorasyon SERG?LER
sadberkhanimmuzesi.org.tr is ranked 4761316 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,177. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sadberkhanimmuzesi.org.tr has 43% seo score.

sadberkhanimmuzesi.org.tr Information

Website / Domain: sadberkhanimmuzesi.org.tr
Website IP Address: 195.87.241.11
Domain DNS Server: dnsa1.vodafone.net.tr,dnsa2.vodafone.net.tr

sadberkhanimmuzesi.org.tr Rank

Alexa Rank: 4761316
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sadberkhanimmuzesi.org.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,177
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $343
Yearly Revenue: $4,177
Daily Unique Visitors 1,053
Monthly Unique Visitors: 31,590
Yearly Unique Visitors: 384,345

sadberkhanimmuzesi.org.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html
Date Wed, 03 Aug 2016 23:53:43 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

sadberkhanimmuzesi.org.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

sadberkhanimmuzesi.org.tr Traffic Sources Chart

sadberkhanimmuzesi.org.tr Similar Website

Domain Site Title

sadberkhanimmuzesi.org.tr Alexa Rank History Chart

sadberkhanimmuzesi.org.tr aleax

sadberkhanimmuzesi.org.tr Html To Plain Text

Sadberk Han?m Müzesi | Vehbi Ko? Vakf? VEHB? KO? VAKFI SADBERK HANIM MüZES? Tarih?e Sadberk Ko? Misyon KOLEKS?YON Arkeolojik Eserler Türk ?slam Eserleri Kütüphane Konservasyon ve Restorasyon SERG?LER Ge?mi? Sergiler Güncel Sergiler Gelecek Sergiler YAYINLAR BASIN ODASI DUYURULAR BASIN BüLTENLER? BASINDA SHM G?RSEL AR??V Z?YARET ?LET???M DUYURULAR Haydi Müzeye! Aktivite Kitaplar? yay?mland?... ARKEOLOJ?K ESERLER Sevgi G?nül Binas?’nda M? 6000’den, Bizans d?nemi sonuna kadar Anadolu’da ya?ayan uygarl?klar?n kültürünü yans?tan arkeolojik eserler kronolojik bir düzende sergilenmektedir. TüRK ?SLAM ESERLER? Türk-?slam b?lümünde sergileme birinci kattaki Erken ?slam, Sel?uklu, Eyyub?, Meml?k, Timurlu ve Safevi d?nemlerine ait maden, seramik ve cam eserlerin kronolojik olarak sergilendi?i oda ile ba?lamaktad?r. Copyright ? 2010 Sadberk Han?m Müzesi G?ZL?L?K POL?T?KASI TASARIM : DEM?RBA?

sadberkhanimmuzesi.org.tr Whois

Domain Name: SADBERKHANIMMUZESI.ORG.TR